Iedereen kan lid worden van Speeltuin Floragaarde. Mede dankzij de bijdragen van de leden zijn er vele evenementen georganiseerd zoals paaseieren zoeken, het Koninginnedagfeest en als het vriest een echte ijsbaan. Ook zijn er regelmatig peuterochtenden, knutselmiddagen en andere activiteiten. Veel activiteiten zijn door die bijdragen gratis of er wordt een kleine bijdrage gevraagd.

De contributie voor Speeltuin Floragaarde is maar € 22,50 per jaar.

Heeft u geen (jonge) kinderen of kleinkinderen, maar wilt u de speeltuin toch steunen, dan kunt u donateur worden vanaf € 10,- per jaar. Die financiële steun is hard nodig in een tijd van bezuinigingen!

Hoe wordt je lid?

Je kunt het inschrijfformulier downloaden of tijdens openingstijden afhalen in de speeltuin. Met het ingevulde en ondertekende formulier machtig je de speeltuinvereniging om het lidmaatschap te incasseren. Het lidmaatschapsjaar van het lopende jaar loopt t/m 31 december en daarna wordt het zonder tegenbericht ieder jaar automatisch met één jaarlijks verlengd. Het ondertekende formulier kan worden ingeleverd bij de toezichthouder of secretaris: W. van Wijk, Van Oosten de Bruijnstraat 23, 2014 VL Haarlem

 

Inschrijfformulier downloaden