Vernieuwing speeltuin

Het bestuur is sinds kort bezig met het vernieuwen van Speeltuin Floragaarde. Doel is meer groen, een meer natuurlijke uitstraling en nieuwe uitdagingen voor de kleintjes en de grotere kinderen!

We hebben in de zomer al een middag hiervoor georganiseerd en daarbij veel leuke input verzameld! Nu zijn we bezig met het concreet maken van het plan (welke toestellen, welke uitdagingen, inclusief de natuurlijke uitstraling). De volgende stap zal het zoeken van de geld/subsidie-verstrekkers zijn.

Mocht je interesse/aanvullingen/anders hebben, voel je vrij om het bestuur hiervoor te benaderen (bestuur@speeltuinfloragaarde.nl).